Til forsiden af Bynær skovrejsning

Bynær skovrejsning
Skov- og Naturstyrelsen

Til Miljø og Energiministeriet

 

Indhold

Forord

Bynær skov – mål og visioner
Miljø- og energiminister Svend Auken

Status for skovrejsningen i Danmark
Skovtaksator Bendt Egede Andersen, Skov- og Naturstyrelsen

Danmarks samlede skovrejsning
Iværksatte midler
Resultater
Bevillinger og fremtidsudsigter
Skov- og Naturstyrelsens skovrejsning
Kommunalt engagement

Fremtidens skovrejsning – udfordringer og muligheder
Direktør, professor, dr.agro Niels Elers Koch, Forskningscentret for Skov & Landskab

Introduktion
Ønsker og behov for skovrejsning
Skovrejsning og grundvand
Biodiversiteten i de nye skove
Skovrejsning, energipolitik og CO2
Planlægning for skovrejsning
Nye skove - Nye landskabsoplevelser
Elektroniske landskabsmodeller
Afslutning

Bynær skovrejsning og grundvandet
Stadsgartner Børge Clausen, Aalborg Kommune

Bynær skovrejsning og friluftslivet
Formand for Friluftsrådet, Jens Bilgrav Nielsen

Bynær skovrejsning og naturen
Præsident for Danmarks Naturfredningsforening, Poul Henrik Harritz

Samfundsmæssig nytte af bynære skove
Forskningschef Nils Groes, Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut

Kommunale erfaringer med skovrejsningen I
Borgmester Bo Andersen, Ringe Kommune

Grundvandsbeskyttelse
Friluftsliv
Naturbeskyttelse
Skovrejsning
Lokalsamfundet
Finansiering, jordkøb og drift

Kommunale erfaringer med skovrejsningen II
Skovrider Peter Brun Madsen, Århus Kommune

Kolofon


Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100  København Ø, telf. 39 47 20 00, fax 39 47 98 99 E-mail sns@sns.dk