Retur til styrelsens hjemmeside

Skov- og Naturstyrelsen

Retur til Miljøministeriets hjemmeside


De nye skove
Viden om skovrejsning


Hent gratis program til at læse og udskrive PDF-format

Kolofon og resumé

Må citeres med kildeangivelse.


Denne publikation findes kun som netudgave


Trykt udgave (2003) kan bestilles hos Frontlinien, Strandgade 29, 1401 København K, tlf. 32 66 02 00
frontlinien@frontlinien.dk, www.frontlinjen.dk
Pris: gratis

Skov- og Naturstyrelsens publikationsoversigt